ES projektai

UAB “SVLINE” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB “SVLINE” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,UAB „SVLINE“ naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos paslaugų/produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą“  Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0042

Projekto tikslas – naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų ar paslaugų kūrimas, investuojant į KKI produktų/paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Projekto metu bus vykdomas UAB “SVLINE” infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas. Projekto metu numatoma įsigyti filmavimo įrangą su 4K technologija, tokiu būdu siekiant plėsti įmonės veiklą ir pasiūlyti rinkai patrauklesnes, technologiškai pažangesnes paslaugas. Įsigyta įranga suteiks galimybę įmonei teikti renginių organizavimo paslaugas. UAB “SVLINE” ekonominis konkurencingumas bus skatinamas teikiant renginių organizavimo paslaugas (scenos įrengimo, filmavimo, apšvietimo, įgarsinimo ir kt.), pasitelkiant įsigytą įrangą, skirtą 4K transliacijoms.

Projekto uždavinys – įsigyti, kurti ar diegti infrastruktūrą, skirtą paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formai, sklaidos kanalų pasitelkimui ir sprendimų diegimui.

Projekto biudžetas: 139.980,00 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo finansuojama  dalis  – 100.000,31 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022 m. rugpjūčio 01 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. balandžio 01 d.